Air driven transfer pump

Air driven transfer pump

With Hultdins’ air-driven Transfer Pump you can busy yourself with other tasks while filling your Chain Grease Pump or other lubrication equipment. Connect the hose, switch it on, and leave it to work – when you return, the system has been filled and the Transfer Pump has automatically switched itself off.

Life made easy

If you have access to compressed air when filling with grease, Hultdins’ air-driven Transfer Pump simplifies matters considerably. No need to manually pump grease from the bucket to the machine – simply connect the pump, switch it on, and sit back. The Transfer Pump will switch itself off once the Chain Grease Pump’s grease reservoir is full. If you have a sufficiently large gauge hose reel, you don’t even need to move the Transfer Pump – simply unwind the hose and connect it to the machine.

Both fast and safe

Unlike other air-driven grease pumps, Hultdins’ air-driven Transfer Pump works with a high volume at low pressure. So it transfers a great deal of grease in a short space of time. And the automatic shutoff means no risk of damaging the Chain Grease Pump with too high pressure when the reservoir is full. After about one and a half minutes, the empty Chain Grease Pump is full.

No items found.

compare the models

No items found.

Technical specifications

Produktegenskaper Kraftig tryckluftsdriven pump med automatisk avstängning Pumplockstätning med dubbla o-ringar, kolvring i mässing Optimerad tömningsfunktion minimerar bottenrester Avlastningsventil för att underlätta demontering av snabbkoppling när fyllning är klar Helt slutet system med återföring av fett från avlastningsventil till hink Överdimensionerad slang och 3/4” snabbkoppling reducerar tryckfall vid påfyllning i kall väderlek Lågt tryckförhållande 1:10 skyddar kedjefettpumpens ingående delar Flöde 700 cm3 / minut vid 6 bar Reservdelar finns vid behov

follow us

Contact us

Do you want to contact someone at Hultdins or pay us a visit?

Find our contact information here